Mevcudun ötesindeki kalitesinin sürdürülebilir olması için, ETK Kablo sürekli olarak en iyinin arayışı içerisindedir. Bu yüzden ürünlerine dolaylı ya da dolaysız olarak dokunan her elin, ETK markasının güvenini devam ettirecek nitelikte olmasını ister.
Şeffaf iletişimin, şeffaf yönetilen bir firmaya ön ayak olduğunu bilip, tüm paydaşlarını bu yönde destekler. ETK Kablo, gelişimine yardımcı olacak en önemli etmenin çalışanları olduğunu biliyor ve onların taleplerini etraflıca inceleyip ihtiyaçlar doğrultusunda uyguluyor.
Her çalışanının gelişimini teşvik eden ve destekleyen ETK Kablo, yetkin işgücü ile sürdürülebilir başarısını devam ettiriyor.